Система освіти у Франції має довгу історію та включає різні рівні навчання, від дошкільної освіти до вищої освіти. Ось основні аспекти системи освіти у Франції:

  1. Дошкільна освіта: Дошкільна освіта у Франції необов'язкова, але доступна для дітей віком від 3 до 6 років. Вона включає різні типи дошкільних закладів, такі як дитячі садки (écoles maternelles), які абезпечують виховання та освіту дітям до початку шкільного навчання.

  2. Початкова та середня освіта: Загальна середня освіта в Франції поділяється на два цикли - початковий (cycle des apprentissages premiers) та основний (cycle des approfondissements). Вона охоплює дітей у віці від 6 до 16 років і включає навчання в школах, які відомі як коллежи та лицеї.

  3. Вища освіта: Вища освіта у Франції доступна на різних рівнях, включаючи університети, вищі школи та спеціалізовані навчальні заклади. Французькі університети пропонують широкий спектр програм бакалаврату, магістратури та докторантури в різних галузях знань.

  4. Професійна освіта: Франція також має розвинуту систему професійної освіти та навчання, яка надає можливість здобути практичні навички та кваліфікацію в різних галузях, включаючи ремесла, технічні та технологічні спеціальності.

  5. Додаткова підтримка: Для учнів із спеціальними потребами в системі освіти у Франції передбачено різні форми підтримки, включаючи інклюзивні класи, спеціалізовані навчальні заклади та індивідуальну підтримку.

Це лише загальний огляд системи освіти у Франції. Кожен рівень навчання має свої власні особливості та регламентацію, що визначається відповідними органами управління освітою.