Базові знання, які мають набути учні в початковій школі, включають різноманітні предмети та навички. Основні з них можна виокремити так:

🔹 Мова і література: Основи граматики, правопис, читання, письмо, вивчення літературних творів.

🔹 Математика: Основи арифметики (додавання, віднімання, множення, ділення), вимірювання (довжина, маса, об'єм), геометрія (фігури, просторові відношення).

🔹 Природознавство: Основи природничих наук, таких як біологія (основи про живі організми), фізика (прості закони природи), астрономія (основи про планети та космічний простір).

🔹 Суспільні науки: Основи географії (географічні об'єкти, клімат, населення), історії (основні епохи, події, великі постаті).

🔹 Мистецтво та музика: Основи малювання, музичні навички, розвиток естетичного смаку.

🔹 Фізична культура: Основи рухової активності, правильної постави, спортивні ігри та вправи.

🔹 Інформатика: Основи роботи з комп'ютером, навички роботи з програмним забезпеченням, елементарне розуміння Інтернету та безпеки в Інтернеті.

🔹 Основи особистої гігієни і безпеки: Навички особистої гігієни, правила безпеки вдома, на вулиці та в школі.

Важливо, щоб навчальна програма включала розвиток не лише когнітивних навичок, а й емоційного, соціального та творчого потенціалу кожного учня.