Впровадження STEAM-освіти в українських школах неможливе без забезпечення двох основних елементів: нового обладнання та нової методики викладання. Саме тому Mental Ukraine пропонує освітянам не лише придбати сучасні навчальні засоби, а й отримати кваліфіковану науково-методичну підтримку.

 

Що потрібно для успішної реалізації STEAM-освіти в школі?
Впровадження STEAM-освіти у навчальних закладах потребує забезпечення двох основних елементів:

нового обладнання.
нової методики викладання.

 

Школи часто не мають необхідного обладнання, або ж не знають, як його використовувати, або як задіяти STEAM із тим оснащенням, що є в наявності. 

Ідеальна STEAM-освіта — це комплексний підхід, де є командна і проєктна робота учнів, прогресивний викладач, сучасне технологічне обладнання, науково-методичний пакет, інтеграція кількох наук і навчальних предметів, творчість і креативність.

Ефективне використання інструментарію передбачає наявність науково-методичного супроводу, саме це ми і пропонуємо своїм клієнтам.

Що ми пропонуємо школам та вчителям?

Підтримку та консультування з питань впровадження і реалізації STEAM-освіти командою досвідчених науковців та практиків. 

Рекомендації щодо організації навчання з наявним обладнанням та інструментарієм.

Долучення до розробки та апробації найновішого науково-методичного комплекту для реалізації технологій STEAM-освіти в закладах освіти.

Залучення вчителів та учнів до всеукраїнських проектів та експериментів, що куруються фахівцями МОН та НАНП України, доступ до апробації та використання методичних і навчальних матеріалів.

Участь у програмах підвищення кваліфікації Національної академії педагогічних наук України з отриманням відповідного сертифікату.

Участь вчителів у науково-практичних заходах спрямованих на підвищення професійної компетентності, формуванню ключових та предметних компетентностей учнів.

Чому науково-методична підтримка для STEAM-освіти актуальна
Забезпечення шкіл якісним обладнанням повинно враховувати сучасні тенденції розвитку освітньої галузі. Ці процеси тісно переплітаються з Концепцією розвитку природничо-математичної освіти (STEAM-освіти), реалізація якої передбачена до 2027 року урядом. Вона базується на трансдисциплінарному підході до навчання, практичному застосуванні наукових, математичних, технічних та інженерних знань для розв’язання практичних проблем та їхнього використання у професійній діяльності. 

Головна мета впровадження STEAM-освіти полягає у реалізації державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» щодо посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на всіх рівнях та створенні науково-методичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді, професійної компетентності науково-педагогічних працівників.

Яке науково-методичне забезпечення потрібно для реалізації STEAM?
Потрібно розробити загальну методику реалізації технологій STEAM-освіти в закладах освіти, а саме:

Визначити ефективні організаційні форми, методи і засоби реалізації технологій STEAM-освіти.
Створити освітні програми зі «STEAM» для школи та позашкільних навчальних закладів.
Забезпечити підготовку вчителя до реалізації технологій STEAM-освіти в закладах загальної середньої освіти.
Всі ці аспекти ми можемо реалізувати разом у потужному тандемі науковців та практиків.

Більшість учителів і вихователів мають непередбачуване та велике робоче навантаження, яке не завжди дає багато часу для планування складних та захоплюючих уроків STEAM. Саме тут на допомогу приходять методисти Mental Ukraine, які швидко навчать використовувати нові технології в навчальному процесі, допоможуть з розробкою плану занять, темами практичних робіт та групових проєктів і функціональним застосуванням вже наявного обладнання для принципово нових цікавих дослідів.

Чому ми надаємо такого великого значення ролі педагога у впровадженні STEM-освіти в українських школах?

Наука може видатися нудною для сучасного школяра – якщо він не розуміє, як теорія співвідноситься з реальним світом і повсякденною діяльністю. Поняття і визначення, якщо вони не проілюстровані ефективно, будуть здаватися учням абстрактними, безглуздими та не вартими уваги. Відповідно до дослідження, проведеного Інститутом інженерії та технологій в США, «більшість студентів називають навчальну програму нудною та такою, що не стосується життя поза школою». Коли поняття пояснюються під час практичних занять, учням легше встановити зв’язок між своїми спостереженнями та теоріями. І саме вчитель може стати для дітей посередником, який покаже взаємозв'язок складних наукових термінів, явищ і процесів і їх вплив на кожну мить життя учня доступними словами. Але, повторимось, усе це неможливо, якщо вчитель сам не вміє повною мірою використовувати сучасне STEAM-обладнання. 

Педагоги відіграють важливу роль у формуванні майбутніх поколінь і можуть мати далекосяжний вплив на життя учня. Тож чи дозволите ви згаснути дитячим мріям стати вченим або дослідником? Чи, навпаки, зможете зацікавити їх наукою на все життя, завдяки шкільним урокам STEAM? Приєднуйтесь до розробки науково-методичного забезпечення для STEAM разом із провідними методистами Mental Ukraine й вчителями-практиками – станьте активним учасником реалізації технологій STEAM-освіти в Україні!