Ментал.уа надає Покупцям 1-річну гарантію на всі товари, які продає, починаючи з дати покупки.

Ми забезпечуємо ефективну роботу пропонованих виробів за умови їх використання відповідно до цільового призначення та умов експлуатації, зазначених у доданій до них документації або в інструкціях із застосування чи монтажу. Гарантійний термін на продукцію відраховується з дня продажу.

Ментал.уа несе відповідальність перед Покупцем лише за фізичні дефекти, що виникли внаслідок причин, властивих проданому продукту, що виникають на етапі виробництва. Гарантія не поширюється на природний знос продуктів і дефекти, спричинені Користувачем, наприклад:

  • використання або застосування не відповідно до рекомендацій виробника,
  • неправильний підбір товару до умов, що існують на місці призначення,
  • неправильне складання, технічне обслуговування, зберігання та передача товару, за винятком послуг, що надаються Продавцем,
  • механічне, хімічне, термічне або навмисне пошкодження продукту,
  • збиток, спричинений випадковими подіями або стихійними лихами, наприклад, повінь, пожежа тощо.

У разі самостійних спроб ремонту або модифікації товару без консультації з Гарантом або відсутності належного обслуговування, права автоматично втрачаються. Гарант також не несе відповідальності за знищення або пошкодження товару внаслідок неналежної упаковки або захисту товару Покупцем.

Гарант на підставі інформації, описів та повідомлень, наданих під час розгляду рекламації, приймає рішення про правомірність гарантійної вимоги та вибір способу виконання визнаних гарантійних вимог.

Гарантія поширюється на безкоштовний ремонт виробу, доставку запчастин або заміну на новий виріб, якщо ремонт неможливий. Гарант залишає за собою право стягнути з Покупця транспортні витрати, пов’язані з проведенням експертизи та транспортування, якщо товар, який рекламується, справний або пошкодження не покриваються гарантією. У цьому випадку з Покупця за попередньою письмовою домовленістю стягується комісія за обробку в розмірі витрат Гаранта. У разі ремонту виробу термін дії гарантії не продовжується на цей термін. У разі заміни виробу на новий на цей виріб поширюється нова гарантія з дати доставки нового виробу. Після ремонту заявлений товар повертається Покупцеві за рахунок Гаранта.
У разі закінчення Гарантійних прав Покупцеві в рамках післягарантійного ремонту виставляється оцінка оплаченого ремонту за пільговими цінами.

Потрібна наша допомога?